Автор: admin

Писмо до МЗ относно търгове

По повод проект BG05SFOP001-1.002-0007-C01 – „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2”, изпратих писмо до МЗ (министър Ананиев и зам. министър Начева) с предложение за среща. За наше общо удовлетворение, молбата ни беше удовлетворена и

Молба до НЗОК

Днес беше пусната молба до Д-р Глинка Комитов (управител на НЗОК) за отваряне на услугата за проверка на валидността на комбинацията УИН-Специалност-РЦЗ. Както е известно, тази услуга е налична в момента в ПИС на НЗОК, но е с достъп чрез

Писмо до МЗ с искане за среща

Днес, на 13 март 2015г., в деловодството на МЗ беше подадено писмо с искане за среща с министъра на здравеопазването по повод проблемите със затворения тип на електронните отчети изисквани от НЦОЗА. Ето го и самото писмо – Писмо до МЗ

Прием на нови членове

Днес, 10 март 2015г. съгласно чл.23, ал.3 от Устава на АДМИС и на основание подадени молби за членство в сдружението за членове бяха приети фирмите Бон Арт ООД и ЕМ Софт ЕООД.

Отговор от НЦОЗА

Днес, на 05 март 2015, НЦОЗА даде отговор на нашето писмо. Ето и самия отговор – Отговор на НЦОЗА.

Писмо до НЦОЗА

Днес, 09 февруари 2015г., АДМИС внесе официално две писма до НЦОЗА относно електронните отчети на болниците. Писмата можете да видите тук, и тук.

АДМИС е регистрирана в СГС

С решение № 1 от 14 януари 2015г., по фирмено дело 718/2014 Софийски Градски Съд регистрира АДМИС. С това нашата организация официално е юридическо лице. До дни очакваме и ЕИК.

Форум

Току що инсталирах форум, в който да обсъждаме различни идеи, инициативи, решения и т.н. Моля всички членове да се регистрират. При проблеми – пишете във формата за контакти, имейлите идват при мен. М.Калъчев

АДМИС в уеб

Добре дошли! Това е сайта на АДМИС. Тук ще публикуване новини, документи и др.

Top