Инзвънредно общо събрание

На 23 август 2021г. беше порведено инзвънредно общо събрание на коет обяха приети нови челнове и беше взето решение за изпращане на писма до различни институции относно механизмите за въвеждане на нови системи с сектора на здравеопазването.

Конференция

Днес беше проведена VII конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“ в която участие взе и инж. Михаил Калъчев. По-голям интерес представлява вотрия панел, в който се дискутира темата за електронното здравеопазвване. Може да гледате конференцията на запис то долното видео.

Писмо до МЗ относно търгове

По повод проект BG05SFOP001-1.002-0007-C01 – „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2”, изпратих писмо до МЗ (министър Ананиев и зам. министър Начева) с предложение за среща. За наше общо удовлетворение, молбата ни беше удовлетворена и от МЗ насрочиха такава среща. Всички желаещи да присъстват (потенциални Прочетете повече…

Молба до НЗОК

Днес беше пусната молба до Д-р Глинка Комитов (управител на НЗОК) за отваряне на услугата за проверка на валидността на комбинацията УИН-Специалност-РЦЗ. Както е известно, тази услуга е налична в момента в ПИС на НЗОК, но е с достъп чрез електронен подпис (УЕП), което прави проверката в реално време невъзможна. Прочетете повече…

Писмо до МЗ с искане за среща

Днес, на 13 март 2015г., в деловодството на МЗ беше подадено писмо с искане за среща с министъра на здравеопазването по повод проблемите със затворения тип на електронните отчети изисквани от НЦОЗА. Ето го и самото писмо – Писмо до МЗ 11032015.

Форум

Току що инсталирах форум, в който да обсъждаме различни идеи, инициативи, решения и т.н. Моля всички членове да се регистрират. При проблеми – пишете във формата за контакти, имейлите идват при мен. М.Калъчев