Месец: март 2015

Писмо до МЗ с искане за среща

Днес, на 13 март 2015г., в деловодството на МЗ беше подадено писмо с искане за среща с министъра на здравеопазването по повод проблемите със затворения тип на електронните отчети изисквани от НЦОЗА. Ето го и самото писмо – Писмо до МЗ

Прием на нови членове

Днес, 10 март 2015г. съгласно чл.23, ал.3 от Устава на АДМИС и на основание подадени молби за членство в сдружението за членове бяха приети фирмите Бон Арт ООД и ЕМ Софт ЕООД.

Отговор от НЦОЗА

Днес, на 05 март 2015, НЦОЗА даде отговор на нашето писмо. Ето и самия отговор – Отговор на НЦОЗА.

Top