Месец: май 2016

Молба до НЗОК

Днес беше пусната молба до Д-р Глинка Комитов (управител на НЗОК) за отваряне на услугата за проверка на валидността на комбинацията УИН-Специалност-РЦЗ. Както е известно, тази услуга е налична в момента в ПИС на НЗОК, но е с достъп чрез

Top