Месец: септември 2018

Писмо до МЗ относно търгове

По повод проект BG05SFOP001-1.002-0007-C01 – „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2”, изпратих писмо до МЗ (министър Ананиев и зам. министър Начева) с предложение за среща. За наше общо удовлетворение, молбата ни беше удовлетворена и

Top