По повод проект BG05SFOP001-1.002-0007-C01 – „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2”, изпратих писмо до МЗ (министър Ананиев и зам. министър Начева) с предложение за среща. За наше общо удовлетворение, молбата ни беше удовлетворена и от МЗ насрочиха такава среща. Всички желаещи да присъстват (потенциални участници в търга) следва да заявят участие на посочения в публикацията на министерството имейл.

Категории: Uncategorized