На 23 август 2021г. беше порведено инзвънредно общо събрание на коет обяха приети нови челнове и беше взето решение за изпращане на писма до различни институции относно механизмите за въвеждане на нови системи с сектора на здравеопазването.

Категории: Uncategorized