Днес, 10 март 2015г. съгласно чл.23, ал.3 от Устава на АДМИС и на основание подадени молби за членство в сдружението за членове бяха приети фирмите Бон Арт ООД и ЕМ Софт ЕООД.

Категории: Uncategorized