Днес, на 13 март 2015г., в деловодството на МЗ беше подадено писмо с искане за среща с министъра на здравеопазването по повод проблемите със затворения тип на електронните отчети изисквани от НЦОЗА. Ето го и самото писмо – Писмо до МЗ 11032015.

Категории: Uncategorized