Днес беше пусната молба до Д-р Глинка Комитов (управител на НЗОК) за отваряне на услугата за проверка на валидността на комбинацията УИН-Специалност-РЦЗ. Както е известно, тази услуга е налична в момента в ПИС на НЗОК, но е с достъп чрез електронен подпис (УЕП), което прави проверката в реално време невъзможна. По тази причина внесохме молба за отваряне на услугата, в която освен премахване на електронния подпис молим НЗОК да публикува и файл с валидните комбинации, както на техния сайт, така и на https://opendata.government.bg/.

Пълния текст на молбата – PISObjection.

Отговора ще публикуваме веднага след като го получим.

Категории: Uncategorized